13.10.
Dobrý den,
hlášení místního rozhlasu.
• Tělovýchovná jednota oddíl kopané Vás zve na zápasy víkendu:
- starší žáci hrají v neděli od 10.00 hod. v Horních Kounicích
- družstvo dorostu hostí v sobotu od 10.15 Moravský Krumlov
- Muži „B“ týmu zajíždí v sobotu na 15.00 hod. do Tavíkovic
- Muži „A“ týmu nastoupí na hřišti v Litobratřicích v sobotu v 15.00
• Vážení spoluobčané!
Svaz zahrádkářů Višňové zve všechny občany na tradiční Výstavu ovoce, zeleniny, květin a výtvarných prací žáčků mateřské školy, která se uskuteční tuto posvícenskou neděli 15. října 2017 odpoledne, a to od 14 do 18 hodin. Součástí výstavy bude také ochutnávka burčáku.
Zveme všechny, aby přišli k prohlídce této jistě zajímavé akce. Vstupné je dobrovolné a výtěžek bude poskytnut žákům mateřské školky k nákupu dárků pod stromeček.
Žádáme všechny členy, a také prosíme občany Višňového, o pěstitelské výpěstky.
Dnes od 14 do 17 hodin budeme přijímat výstavní exponáty a dokončení prací spojených s přípravou výstavy proběhne v sobotu 14. října od 8 do 10 hodin dopoledne.
• Tradiční višňovské posvícení bude mít tento program:
Pátek 13. 10. 2017
- stavění máje od 18.00 hodin na náměstí
Sobota 14. 10. 2017
- domácí zabijačka ve Dvoře od 07,00 hod.
. ovar, zabijačkové polévky, guláš, jitrnice, jelita, tlačenka, klobásy, salámy, sádlo, škvarky
. přítomni budou i trhovci s ponožkami a dalším textilním zboží, se zdravou výživou, s přírodními dušičkovými vazbami
- taneční zábava od 20,00 hod. se skupinou ARTEMIS v hale tělovýchovné jednoty
Neděle 15. 10. 2017
- 08,00 mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele. Mši bude sloužit páter František Nechvátal
- 09,30 zvaní po obci chlapci višňovské chasy za doprovodu dechovky DÚBRAVANKY
- 16,00 tradiční zavádění pod májí
- 14,00 - 18,00 Výstava ovoce, zeleniny, květin a výtvarných prací žáčků mateřské školy v přízemí budovy COOP
Těší pořadatelé.
• Pracovníci PO VKČOV provádějí odpočty stavů vodoměrů. Zajistěte si zpřístupnění vašich vodovodních šachet.
)
11.10.
Dobrý den,
hlášení místního rozhlasu.
• AZV Marta a Václav Adámkovi nabízí ihned vyzněnou červenou papriku vhodnou ke sterilaci, případně k zamražení. Cena je 15 Kč za kilogram.
• Žádáme chovatele, kterému ulétl papoušek - neoféma ozdobná, aby si ji vyzvedl na úřadě městyse.
• Nálezce odevzdal na úřad klíč s červenobílou klíčenkou s nápisem Hasičské muzeum Kočí.
• Vážení spoluobčané!
Svaz zahrádkářů Višňové zve všechny občany na tradiční Výstavu ovoce, zeleniny, květin a výtvarných prací žáčků mateřské školy, která se uskuteční tuto posvícenskou neděli 15. října 2017 odpoledne, a to od 14 do 18 hodin. Součástí výstavy bude také ochutnávka burčáku.
Zveme všechny občany, rodiče i prarodiče žáků, aby přišli v době tradičního zavádění višňovské chasy k prohlídce této jistě zajímavé akce. Vstupné je dobrovolné a výtěžek bude poskytnut žákům mateřské školky k nákupu dárků pod stromeček.
Žádáme všechny členy, a také prosíme občany Višňového, o pěstitelské výpěstky.
Příprava bude probírat ve čtvrtek od 13 do 17 hodin, v pátek od 14 do 17 hodin budeme přijímat výstavní exponáty a dokončení prací spojených s přípravou výstavy proběhne v sobotu 14. října od 8 do 10 hodin dopoledne.
• Tradiční višňovské posvícení bude mít tento program:
Pátek 13. 10. 2017
- stavění máje od 18.00 hodin na náměstí
Sobota 14. 10. 2017
- domácí zabijačka ve Dvoře od 07,00 hod.
. ovar, zabijačkové polévky, guláš, jitrnice, jelita, tlačenka, klobásy, salámy, sádlo, škvarky
. přítomni budou i trhovci s ponožkami a dalším textilním zboží, se zdravou výživou, s přírodními dušičkovými vazbami
- taneční zábava od 20,00 hod. se skupinou ARTEMIS v hale tělovýchovné jednoty
Neděle 15. 10. 2017
- 08,00 mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele. Mši bude sloužit páter František Nechvátal
- 09,30 zvaní po obci chlapci višňovské chasy za doprovodu dechovky DÚBRAVANKY
- 16,00 tradiční zavádění pod májí
- 14,00 - 18,00 Výstava ovoce, zeleniny, květin a výtvarných prací žáčků mateřské školy v přízemí budovy COOP
Těší pořadatelé.
)
6. 10.
Dobrý den,
hlášení místního rozhlasu.
• Tělovýchovná jednota oddíl kopané Vás zve na zápasy víkendu:
- starší žáci hrají v neděli od 13.00 hod. doma s Mramoticemi
- družstvo dorostu zajíždí v sobotu na 12.45 do Prosiměřic
- Muži „B“ týmu přivítá v sobotu od 15.00 hod. Trstěnice
- Muži „A“ týmu nastoupí na domácím hřišti v neděli v 15.00 proti týmu ze Suchohrdel u Znojma
• Sbor dobrovolných hasičů dnes po obci svoz železného šrotu od 16.00 hod. Železný šrot dejte před své domy. V případě potřeby hasiči pomohou šrot vynést z domu.
• Svaz zahrádkářů Višňové oznamuje, že dnes zahajuje moštování ovoce.
Moštovat se bude pravidelně každý pátek vždy od 16 hodin.
)
4. 10.
Dobrý den,
hlášení místního rozhlasu.
• Zítra ve čtvrtek 5. října 2017 proběhne v naší obci svoz objemného odpadu z domácností. Tento odpad soustřeďte nejpozději do 6.00 hod. ráno na tyto místa:
. před moštárnu v Dědině,
. sběrné místo za hřbitovem,
. na parkoviště na Rajčuli,
. na Ovčírnu ke kontejnerům.
Do objemného odpadu patří:
části vybavení bytu, části nábytku, koberce, židle, matrace, odpad větších rozměrů, který nelze uložit do běžně používaných nádob na směsný komunální odpad
• Sbor dobrovolných hasičů provede po Višňovém svoz železného šrotu, a to v pátek 6. října od 16.00 hod. Železný šrot dejte před své domy. V případě potřeby hasiči pomohou šrot vynést z domu.
• Svaz zahrádkářů Višňové oznamuje, že zahajuje moštování ovoce tento pátek, tj. 6. října 2017.
Moštovat se bude pravidelně každý pátek vždy od 16 hodin.
)
23.9.
Dobrý den,
hlášení místního rozhlasu.
• V sobotu 23. 9. 2017 od 9.00 do 12.00 hod. bude soukromá firma provádět u jednoty tyto služby: broušení nožů, nůžek, zahradní a drůbeží nůžky, masové strojky a sekáče.
• Tělovýchovná jednota oddíl kopané Vás zve na zápasy víkendu:
- Starší žáci přivítají v neděli ve 13,30 Prosiměřice
- Družstvo dorostu zajíždí v neděli na 15.30 do Mikulova
- Muži „B“ týmu má volno
- Muži „A“ týmu nastoupí doma v sobotu od 15,30 proti Práčím
• Zahradnictví výchovného ústavu sděluje, že od pondělí 25. 9. bude z důvodu nemoci zavřeno.
Objednávky na věnce k památce zesnulých přijímá paní Stanislavová v kanceláři budovy zámku denně od 6,00 do 15.00 hodin.
• Ve čtvrtek 5. října 2017 proběhne v naší obci svoz objemného odpadu z domácností. Každý občan má tak možnost odevzdat veškerý objemný komunální odpad.
Tento odpad soustřeďte nejpozději ve čtvrtek 5. října do 6.00 hod. ráno na tyto místa:
. před moštárnu v Dědině,
. sběrné místo za hřbitovem,
. na parkoviště na Rajčuli,
. na Ovčírnu ke kontejnerům.
Do objemného odpadu patří:
části vybavení bytu, části nábytku, koberce, židle, matrace, odpad větších rozměrů, který nelze uložit do běžně používaných nádob na směsný komunální odpad
Do objemného odpadu NEPATŘÍ:
Stavební suť, výkopová zemina, autovraky, předměty obsahující nebezpečné odpady, např. autobaterie, oleje, barvy, jedy, zářivky, televizory, počítače, chladící zařízení, a dále pneumatiky, kovové předměty, živnostenský odpad
)
20. 9.
Dobrý den,
hlášení místního rozhlasu.
• Drůbežárna Prace bude ve čtvrtek 21. 9. v 11:45 hod. prodávat:
kuřice všech barev, chovné kohouty, roční slepice - 80 Kč/ks,
brojlerová kuřata a káčata, jatečné kachny o váze 3 - 3,5 kg - 190 Kč/ks
krmivo pro drůbež a králíky + vitamínové doplňky,
dále pak vykupovat králičí kožky - 5 Kč/ks.
• Zahradnictví výchovného ústavu sděluje, že od pondělí 25. 9. bude z důvodu nemoci zavřeno.
Objednávky na věnce k památce zesnulých přijímá paní Stanislavová v kanceláři budovy zámku denně od 6,00 do 15.00 hodin.
)
18. 9.
Dobrý den,
hlášení místního rozhlasu.
• Drůbežárna Prace bude ve čtvrtek 21. 9. v 11:45 hod. prodávat:
kuřice všech barev, chovné kohouty, roční slepice - 80 Kč/ks,
brojlerová kuřata a káčata, jatečné kachny o váze 3 - 3,5 kg - 190 Kč/ks
krmivo pro drůbež a králíky + vitamínové doplňky,
dále pak vykupovat králičí kožky - 5 Kč/ks.
)
15. 9.
Dobrý den,
hlášení místního rozhlasu.
• Městys Višňové na základě vyhlášeného zákaz skládky na jeho pozemcích v prostoru u garáží za hřbitovem sděluje, že bioodpad ve formě větví ze stromů, keřů či tújí můžete uložit na sběrném místě vždy v pátek od 15.00 do 17.00 hod. dle instrukcí pracovníka.
• Tělovýchovná jednota oddíl kopané Vás zve na zápasy víkendu:
- Starší žáci zajíždí v neděli do Mikulovic, kde od 13.00 nastoupí proti týmu Jevišovic
- Družstvo dorostu přivítá v neděli v 15.30 Řečkovice
- Muži „B“ týmu hraje v neděli od 10.15 v Branišovicích
- Muži „A“ týmu nastoupí v sobotu od 15.30 v Jaroslavicích
)
11. 9.
Dobrý den,
hlášení místního rozhlasu.
• Městys Višňové vyhlašuje okamžitý zákaz skládky na jeho pozemcích v prostoru u garáží za hřbitovem.
Bioodpad ve formě větví ze stromů, keřů či tújí můžete uložit na sběrném místě v pátek od 15.00 do 17.00 hod. dle instrukcí pověřeného pracovníka.
)
8. 9.
Dobrý den,
hlášení místního rozhlasu.
• Drůbežárna Prace bude v sobotu 9. 9. v 11:45 hod. prodávat:
kuřice všech barev, chovné kohouty, roční slepice - 80 Kč/ks,
brojlerová káčata, kuřata a krůty, krmivo pro drůbež a králíky + vitamínové doplňky,
dále pak vykupovat králičí kožky - 5 Kč/ks.
• V neděli v 11.00 hodin bude slavnostně požehnána zrestaurovaná litinová socha sv. Jana Nepomuckého brněnským biskupem Vojtěchem Cikrlem.
• Tělovýchovná jednota oddíl kopané Vás zve na zápasy víkendu:
- Starší žáci nastoupí doma v neděli ve 14.00 proti rivalovi z Horních Kounic
- Družstvo dorostu zajíždí v sobotu na 16.00 hod. do Rakšic
- Muži „B“ týmu v neděli přivítají v 10.15 Loděnice
- Muži „A“ týmu přivítají v neděli od 16.00 soka z Hostěradic
)
6. 9.
Dobrý den,
hlášení místního rozhlasu.
• Drůbežárna Prace bude v sobotu 9. 9. v 11:45 hod. prodávat:
kuřice všech barev, chovné kohouty, roční slepice - 80 Kč/ks,
brojlerová káčata, kuřata a krůty, krmivo pro drůbež a králíky + vitamínové doplňky,
dále pak vykupovat králičí kožky - 5 Kč/ks.
• Zemědělský podnik JUHAS DP s.r.o. oznamuje, že ve čtvrtek 7. 9. od 10:00 bude na obvyklém prodejním místě prodávat brambory na uskladnění za 10 Kč/kg (balení po 10 kg a 25 kg), cibuli žlutou na uskladnění za 10 Kč/kg (balení 5 kg), cibuli červenou na uskladnění za 15 Kč/kg. Vše je vlastní produkce. Prodejce se zdrží 30 minut.
)
4. 9.
Dobrý den,
hlášení místního rozhlasu.
• Eon Č.R. oznamuje občanům, že ve dnech 5. 9. až 7.9. 2017 bude pracovník provádět odečet elektroměrů od všech dodavatelů elektrické energie. Žádáme o umožnění přístupu k elektroměrům.
• Drůbežárna Prace bude v sobotu 9. 9. v 11:45 hod. prodávat:
kuřice všech barev, chovné kohouty, roční slepice - 80 Kč/ks,
brojlerová káčata, kuřata a krůty, krmivo pro drůbež a králíky + vitamínové doplňky,
dále pak vykupovat králičí kožky - 5 Kč/ks.
)
1. 9.
Dobrý den,
hlášení místního rozhlasu.
• Pracovníci Základní školy Višňové zvou žáky, rodiče a přátele školy na slavnostní zahájení školního roku 2017/2018, které proběhne v pondělí 4. září 2017 v 7.30 před budovou školy. Žáci si s sebou přinesou přezůvky, poznámkový blok a psací potřeby. Těšíme se na setkání s Vámi.
• Místní organizace Českého svazu zahrádkářů svolává na pátek 1. září 2017 výborovou schůzi. Začátek v 19,00 hod. Účast nutná. Žádáme, aby se na tuto výborovou schůzi dostavili také všichni účastníci zájezdu, pořádaného dne 9. 9. 2017.
• Tělovýchovná jednota Višňové Vás zve na taneční zábavu, která pořádá v sobotu 2. 9. od 20.00 hod. v sokolovně. Hraje skupina Artemis. Srdečně zvou pořadatelé.
• Tělovýchovná jednota oddíl kopané Vás zve na zápasy víkendu:
- Starší žáci nastoupí v neděli ve 14.00 v Mramoticích
- Družstvo dorostu přivítá v sobotu od 16.00 hod. Novosedly
- Muži „B“ týmu v neděli zajíždí na 16.00 hodinu do Dobřínska
- Muži Višňové „A“ v neděli od 16.00 se utkají s Únanovem na jejich hřišti.
)
30,80
Dobrý den,
hlášení místního rozhlasu.
• Pracovníci Základní školy Višňové zvou žáky, rodiče a přátele školy na slavnostní zahájení školního roku 2017/2018, které proběhne v pondělí 4. září 2017 v 7.30 před budovou školy. Žáci si s sebou přinesou přezůvky, poznámkový blok a psací potřeby. Těšíme se na setkání s Vámi.
• Místní organizace Českého svazu zahrádkářů svolává na pátek 1. září 2017 výborovou schůzi. Začátek v 19,00 hod.
Účast nutná.
)
25.8.
Dobrý den,
hlášení místního rozhlasu.
• Městys Višňové Vás zve na taneční zábavu s pohodovou rockovou kapelou BABYLON, která se uskuteční v sobotu 26. 8. od 20.00 hod. ve sportovním areálu u sokolovny. Přijďte si poslechnout, zatančit, občerstvit a pobavit se. Zvou pořadatelé.
• Tělovýchovná jednota oddíl kopané Vás zve na zápasy víkendu:
- Starší žáci nastoupí v neděli ve 14.30 na domácím hřišti proti Štítarům
- Družstvo dorostu zajíždí v neděli na 11.00 hod. do Zastávky
- Muži týmu „B“ v sobotu od 16.30 hod. hostí Petrovice
- Muži Višňové „A“ v neděli od 16.30 přivítají Starý Petřín.
)
23. 8.
Dobrý den,
hlášení místního rozhlasu.
• Zemědělský podnik JUHAS DP s.r.o. oznamuje, že ve čtvrtek 24. 8. od 10:10 bude na obvyklém prodejním místě prodávat brambory (balení po 5 kg) za 10 Kč/kg a cibuli (balení 2 kg) za 10 Kč/kg. Vše je vlastní produkce. Prodejce se zdrží 20 minut.
)
18. 8. - oprava zápasů v kopané
. • Tělovýchovná jednota oddíl kopané Vás zve na zápasy víkendu:
- Družstvo dorostu hostí v sobotu od 16.30 Pozořice
- Muži týmu „B“ v neděli od 16.30 hod. nastoupí v Rybníkách
- Muži Višňové „A“ budou hosty v neděli od 16.30 v Jezeřanech.)
18. 8.
Dobrý den,
hlášení místního rozhlasu.
• Úřad městyse Višňové oznamuje, že přijímá platby poplatku za odpad 2017.
• Upozorňujeme občany, že po obci se pohybují agenti zastupující společnost Comfort energy. Zvažte zodpovědností k sobě komu předložíte svoje osobní data.
• Tělovýchovná jednota oddíl kopané Vás zve na zápasy víkendu:
- Družstvo dorostu hostí v sobotu od 16.30 Pozořice
- Muži týmu „B“ v neděli od 16.30 hod. nastoupí v Rybníkách
- Muži Višňové „A“ budou hosty v neděli od 16.30 v Jezeřanech.
)
15. 8.
Dobrý den,
hlášení místního rozhlasu
• Obracíme se na občany s prosbou o pomoc. Ve večerních hodinách nám uletěl mluvící papoušek žako – kongo. Je šedý s červeným ocasem. Nyní se pohybuje v okolí lesa. Papoušek je okroužkován a registrován. Prosíme o jakékoliv informace. Nálezce bude odměněn. Jedná se o člena rodiny. Telefon chovatele: 604 359 020.)
14. 8.
Dobrý den,
hlášení místního rozhlasu.
• Lékárna Višňové bude mít ještě zítra 15.8.2017 zavřeno.
• Zemědělský podnik JUHAS DP s.r.o. oznamuje, že ve čtvrtek 17. 8. od 10:10 bude na obvyklém prodejním místě prodávat brambory (balení po 5 kg) za 10 Kč/kg a cibuli (balení 2 kg) za 10 Kč/kg. Vše je vlastní produkce. Prodejce se zdrží 20 minut.
• Drůbežárna Prace bude v pátek 18. 8. ve 12:00 hod. prodávat:
kuřice všech barev, chovné kohouty, roční slepice - 80 Kč/ks,
jatečné kachny (3 - 3,5 kg) – 190 Kč/ks,
brojlerová káčata, husokačeny, krůty, brojlerová kuřata
krmivo pro drůbež a králíky + vitamínové doplňky,
vykupovat bude králičí kožky - 5 Kč/ks.
)
9. 8.
Dobrý den,
hlášení místního rozhlasu.
• Vážení rodiče,
sdělujeme Vám, že z důvodu čerpání dovolené můžete přihlašovat žáky základní školy a děti mateřské školy ke stravování na školní rok 2017/2018 od 7. srpna do 18. srpna. Učinit tak můžete telefonicky (515 339 138) nebo osobně v kanceláři vedoucí školní jídelny, a to v době od 8:00 do 12:00 hodin. Využívejte prosím vchod do jídelny od školního hřiště. Děkujeme.
• Zemědělský podnik JUHAS DP s.r.o. oznamuje, že ve čtvrtek 10. 8. od 10:10 bude na obvyklém prodejním místě prodávat brambory (balení po 5 kg) za 10 Kč/kg a cibuli (balení 2 kg) za 10 Kč/kg. Vše je vlastní produkce. Prodejce se zdrží 20 minut.
)
4. 8.
TJ Višňové sděluje, že přípravný zápas tohoto víkendu týmu "B" mužů, kdy měl nastoupit v sobotu na domácím hřišti v 16.30 proti týmu Přímětic,
je zrušený.)
4. 8.
Dobrý den,
hlášení místního rozhlasu.
• Do naší obce přijede čistírna peří a zdrží se po tři dny, tj. sobota 5. 8., neděle 6. 8., pondělí 7. 8. Provozní doba od 8-18 hod. u Cyklopenzionu, peří čistíme na počkání, šijeme prošívané deky, duchny, polštáře, dodáváme novou sypkovinu, opravujeme deštníky, dále brousíme nože, nůžky a nůžky na drůbež, nože do masových mlýnků.
• Vážení rodiče,
sdělujeme Vám, že z důvodu čerpání dovolené můžete přihlašovat žáky základní školy a děti mateřské školy ke stravování na školní rok 2017/2018 od 7. srpna do 18. srpna. Učinit tak můžete telefonicky (515 339 138) nebo osobně v kanceláři vedoucí školní jídelny, a to v době od 8:00 do 12:00 hodin. Využívejte prosím vchod do jídelny od školního hřiště. Děkujeme
• Tělovýchovná jednota oddíl kopané Vás zve na přípravné zápasy víkendu:
- Muži „B“ nastoupí v sobotu na domácím hřišti v 16.30 proti týmu Přímětic.
- Muži „A“ hrají v neděli od 16.30 na domácím hřišti s Mramoticemi.
)
2. 8.
• Zemědělský podnik JUHAS DP s.r.o. oznamuje, že zítra ve čtvrtek 3. 8. od 10:10 bude na obvyklém prodejním místě prodávat brambory (balení po 5 kg) za 10 Kč/kg a cibuli (balení 2 kg) za 12 Kč/kg. Vše je vlastní produkce. Prodejce se zdrží 20 minut.
• Vážení rodiče,
sdělujeme Vám, že z důvodu čerpání dovolené můžete přihlašovat žáky základní školy a děti mateřské školy ke stravování na školní rok 2017/2018 od 7. srpna do 18. srpna. Učinit tak můžete telefonicky (515 339 138) nebo osobně v kanceláři vedoucí školní jídelny, a to v době od 8:00 do 12:00 hodin. Využívejte prosím vchod do jídelny od školního hřiště. Děkujeme.
• Žádáme poctivého nálezce malé černé dámské kabelky s doklady, aby ji odevzdal na úřadě městyse. Děkujeme.
)
28. 7.
Dobrý den,
hlášení místního rozhlasu.
• Drůbežárna Prace bude v úterý 1. 8. ve 12:00 hod. prodávat:
kuřice všech barev - 170 Kč/ks,
chovné kohouty, roční slepice - 80 Kč/ks,
jatečné kachny (3 - 3,5 kg) – 190 Kč/ks,
brojlerová káčata, husokačeny, krůty, brojlerová kuřata a krmivo pro drůbež a králíky + vitamínové doplňky,
dále pak vykupovat králičí kožky - 5 Kč/ks.
• Nabízím k prodeji salátové okurky za cenu 10 Kč /kg denně v době od 8 - 18 hod. Místo prodeje Trstěnice 47, pan Karel Hlávka.
• Tělovýchovná jednota oddíl kopané Vás zve na přípravné zápasy víkendu:
- Muži „B“ nastoupí v sobotu do Břežan, kde nastoupí v 16.30.
- Dorost hraje na domácím hřišti v neděli od 14.00 hod. proti Moravskému Krumlovu.
- Muži „A“ hraje rovněž v neděli od 16.30 na domácím hřišti s Mikulovicemi.
)
26. 7.
Dobrý den,
hlášení místního rozhlasu.
• Zemědělský podnik JUHAS DP s.r.o. oznamuje, že v čtvrtek 27. 7. od 10:10 bude na obvyklém prodejním místě prodávat brambory (balení po 5 kg) za 10kč/kg a cibuli (balení 2 kg) za 12 Kč/kg. Vše je vlastní produkce. Prodejce se zdrží 20 minut.
• Drůbežárna Prace bude v úterý 1. 8. ve 12:00 hod. prodávat:
kuřice všech barev - 170 Kč/ks,
chovné kohouty, roční slepice - 80 Kč/ks,
jatečné kachny (3 - 3,5 kg) – 190 Kč/ks,
brojlerová káčata, husokačeny, krůty, brojlerová kuřata a krmivo pro drůbež a králíky + vitamínové doplňky,
dále pak vykupovat králičí kožky - 5 Kč/ks.
• Nabízím k prodeji salátové okurky za cenu 10 Kč /kg denně v době od 8 - 18 hod. Místo prodeje Trstěnice 47, pan Karel Hlávka.
)
24. 7.
Dobrý den,
hlášení místního rozhlasu.
• Matriční úřad Višňové sděluje, že z důvodu čerpání dovolené je v tomto týdnu uzavřen.
• Úřad městyse Mikulovice bude z důvodu čerpání dovolené UZAVŘEN od 31.7. do 4.8.2017.
)
21. 7.
Dobrý den,
hlášení místního rozhlasu.
• Firma Autocentrum Černý, Medlice 20 oznamuje, že přijme automechaniky na hlavní pracovní poměr. Nástup možný ihned. Čistá mzda 15 - 20 tisíc Kč + další zaměstnanecké výhody. Bližší informace osobně nebo na telefonu 736 624 955.
• MUDr. Kohoutková oznamuje, že v pondělí 24. července bude ordinovat pouze v Miroslavi do 10.00 hod.
)
19. 7,
Dobrý den,
hlášení místního rozhlasu.
• Drůbežárna Prace bude v pátek 21. 7. ve 12:00 hod. prodávat:
kuřice všech barev - 170 Kč/ks,
chovné kohouty, roční slepice - 80 Kč/ks
káčata, housata, husokačeny, krůty, brojlerová kuřata
krmivo pro drůbež a králíky + vitamínové doplňky,
dále pak vykupovat králičí kožky - 5 Kč/ks.
• Zemědělský podnik JUHAS DP s.r.o. oznamuje, že ve čtvrtek 20.7. od 10:10 bude na obvyklém prodejním místě prodávat brambory (balení po 5 kg) za 10 Kč/kg, cibuli (balení 2 kg) za 12 Kč/kg a balenou mrkev za 10 Kč/kg. Vše je vlastní produkce. Prodejce se zdrží 20 minut.
• Firma Autocentrum Černý, Medlice 20 oznamuje, že přijme automechaniky na hlavní pracovní poměr. Nástup možný ihned. Čistá mzda 15 - 20 tisíc Kč + další zaměstnanecké výhody. Bližší informace osobně nebo na telefonu 736 624 955.
• Pěstitelská pálenice Ve Starém Kině v Jaroslavicích oznamuje, že po změně provozovatele pálenice se změnilo telefonní číslo, na kterém je možné objednávat pálení kvasu. Předpokládané zahájení destilační sezóny je plánováno na 1.srpna. Objednávky pálení, konzultace pro zakládání kvasu a kvašení, prodej kvasných nádob, kvasných zátek, enzymů a kvasinek je možné sjednat na telefonním čísle 602 801 002 nebo e-mailu palenice@tenzum.cz. Další kontakty a doporučení pro přípravu kvasu naleznete na internetové i facebookové stránce Jaroslavické pálenice Ve starém kině. Těšíme se vás!
)