Kino Višňové
Kino Višňové Vás zve na filmové promítání v pátek 23. února 2018 od 19.00 hod. Promítat se bude jedna z nejslavnějších a nejoblíbenějších českých filmových komedií Limonádový Joe aneb Koňská opera. Vstupné zdarma. )
Přerušení dodávky elektrické energie
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Dne 13. 03. 2018 od 11:00 do 15:00
Obec Část obce
Višňové Višňové
Vypnutá oblast:
Část městyse Višňové napájená z trafostanic TS Pod lipama, TS RD, TS U
hřbitova, TS Ovčírna, TS Škola.
Dále:
Odběratelská trafostanice Višňové - ZD-ovčírna (č. 620240)
Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto
nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000
Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro
toto nezbytné omezení.
Upozornění:
V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za
zařízení pod napětím.
Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy
projednat se společností E.ON Česká republika, s.r.o.
Pro případné další informace volejte E.ON Poruchovou linku 800 22 55 77 nebo navštivte www.eon.cz,
kde v části věnované distribuci najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny, nebo použijte
přímo adresu http://portal.eon.cz/cs/otg/.
Děkujeme Vám za pochopení.
E.ON Distribuce, a.s.)
Sportovní ples
Tělovýchovná jednota Vás zve na 15. sportovní ples, který se koná v pátek 16. února ve sportovní hale ve Višňovém. Hraje hudební skupina Klaxon. Začátek je ve 20.00 hod. s předtančením žáků ZŠ Višňové. Připraveno je i půlnoční překvapení. Vstupné je 100 Kč. Kdo z příznivců má zájem podpořit sportovní ples, může tak učinit ve čtvrtek od 17.00 do 19.00 hodin ve sportovní hale. Sportovci Vám předem děkují. )
Dětský maškarní ples
• Základní škola a Mateřská škola Višňové a Spolek rodičů žáků ZŠ Višňové ve spolupráci s městysem Višňové pořádají Dětský maškarní ples ve sportovní hale ve Višňovém v neděli 18. února od 14.00 hod. Hrade DUO ARTEX. Přijďte si užít odpoledne plné zábavných soutěží, her a tance s možností dětských výher. )
Masopustní veselí
• Sbor dobrovolných hasičů uspořádal na sobotu 10. 2. 2018 tradiční Masopustní veselí.
Sraz masek je v 8.00 hodin v hasičské zbrojnici. Od 9.00 hodin následuje průvod masek po obci za doprovodu živé hudby.
)
Školní ples
• Spolek rodičů žáků ZŠ Višňové Vás zve do sportovní haly ve Višňovém na Školní ples, který se koná v pátek 2. února od 19.00 hod. Hraje skupina DREAMS. Vstupné je 90 Kč. Zahájení polonézou. )
1914 - stoletá vzpomínka na první rok Velké války
Městys Višňové na 31. ledna 2018 se začátkem v 17 hodin uspořádal ve školící místnosti hasičské zbrojnice přednášku PhDr. Jiřího Kacetla, moravského historika, zabývajícího se regionálními dějinami jihozápadní Moravy, který pracuje v Jihomoravském muzeu ve Znojmě, s názvem
1914 stoletá vzpomínka na první rok Velké války. )
Vánoční koncert v kostele
V úterý 26. prosince v 18.00 hod. v kostele sv. Jana Křtitele ve Višňovém představí Chrámový sbor Běhařovice, Schola Višňové a zpěváci z okolních obcí Českou mši vánoční od Jakuba Jana Ryba „Hej mistře“. Pořádá městys Višňové ve spolupráci s farností Višňové. Vstupné dobrovolné na potřeby kostela. Přijměte pozvání. )
Setkání u betléma
Přijďte na setkání u našeho betléma v neděli na Štědrý den ve 14.00 hod. poslechnout si vánoční koledy v podání dechové hudby pana Procházky. Teplé občerstvení zajištěno.)