Višňovské kulturní léto
• Městys Višňové pořádá již 7. ročník Višňovského kulturního léta s tímto programem:
Filmový festival v zámeckém parku s promítáním po 21. hodině:
- Pondělí 3. 7. - Trabantem do posledního dechu,
- Úterý 4. 7. - Anděl Páně II
- Středa 5. 7. - Všechno nebo nic
- Čtvrtek 6. 7. – Teorie tygra
V pátek 7. 7. od 17.00 hod. listování na zámeckém nádvoří knihou Život k sežrání. Večer od 20.00 hod. taneční zábava se skupinou ARCUS ROCK. V sobotu 8. 7. od 14.00 do 18.00 hod. bude hrát ROUCHOVANKA.
Dobrovolné vstupné bude použito na úpravu památníku světových válek.
)
Višňovská pouť
Višňovská pouť
Na pátek 23. června od 20.00 hodin připravili sportovci v areálu u sokolovny taneční zábavu se skupinou Kristovy léta.
V sobotu od 14.00 hodin u hasičské zbrojnice budou zahájeny oslavy 120 let Sboru dobrovolných hasičů Višňové. Připraveno bohaté občerstvení, hrát bude dechovka Horané.
V neděli bude v 8.00 hodin mše svatá za účasti višňovské chasy. Od 10.00 hodin chlapci s dechovkou Dúbravěnkou budou zvát na tradiční zavádění, které se uskuteční po 16.00 hodině před Restaurací U Brázdů.
)
Školní akademie 2017
Milí rodiče a přátelé školy, zveme Vás na školní akademii 2017. V programu vystoupí jednotlivé třídy a zájmové kroužky. Akademie se uskuteční v pátek 23. června od 17.00 hod. na fotbalovém hřišti ve Višňovém. V případě nepříznivého počasí bude akce přesunuta do místního kinosálu. Občerstvení je zajištěno. Od 16.00 hodin se v prostorách školního hřiště uskuteční workshop pro rodiče s názvem Co rodiče očekávají od školy a škola od rodičů vedený lektorkou Eliškou Vondráčkovou. V závěru programu vystoupí začínající žákovská kapela z Višňového Blackout. Dobrovolné vstupné bude použito na nákup pomůcek.)
Kovbojské sportovní odpoledne
Sbor dobrovolných hasičů pořádá příležitosti Mezinárodního dne dětí v sobotu 27. května od 14.00 hod. u hasičské zbrojnice Kovbojské sportovní odpoledne. Připraveno je vystoupení mažoretek, soutěže a ceny pro každé dítě, slosovatelné vstupenky. Občerstvení je zajištěno. Hraje živá hudba Silence.
Pro děti navíc zdarma: skákací hrad, malování na obličej, foukání pěny (doporučujeme pro děti náhradní oblečení) a další doprovodný program. Všechny kovbojské masky jsou vítány.
SDH děkuje všem sponzorům za příspěvek a pomoc při organizaci akce.
)
"Záloha na štěstí aneb svatba nebude"
Divadelní spolek Návrat uvádí divadelní komedii o třech jednáních "Záloha na štěstí aneb svatba nebude" od autora Bohumíra Polácha v režii Marie Machové. Představení se odehraje v sobotu 20. 5. v 19.00 hod., v neděli 21. 5. v 18.00 hod. a v neděli 11. června 2017 v 16.00 hod. Vstupné je 60,- Kč. Předprodej vstupenek u paní Marie Machové, tel. 723 517 271. Děkujeme za Vaši přízeň. )
"Záloha na štěstí aneb svatba nebude"
Divadelní spolek Návrat zahájil předprodej vstupenek na divadelní představení "Záloha na štěstí aneb svatba nebude". Představení se odehraje v sobotu 20. 5. v 19.00 hod., v neděli 21. 5. v 18.00 hod. a pro velký zájem v dodatečně stanoveném termínu, a to v neděli 11. června 2017 v 16.00 hod. odpoledne. Vstupné 60,- Kč. Předprodej u paní Marie Machové, tel. 723 517 271. Zajistěte si vstupenky včas. Děkujeme za pochopení a Vaši přízeň. )
Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání
Mateřská škola Višňové pořádá v pondělí 15. května 2017 od 8.00 do 9.30 hodin DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ a následně od 14.30 do 16.00 hodin ZÁPIS DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VDĚLÁVÁNÍ. Máte možnost poznat prostředí a pracovní den v naší škole, zapojit Vaše dítě do činností v jednotlivých třídách. Těšíme se na Vás. Pracovnice MŠ Višňové)